A DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ALAPÍTÓ VÉGLEGES HATÁROZATAI A BEOLVADÁSRÓL

2./2019.05.23. számú alapítói határozat

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tv. 6.§ (6) bekezdésébe, valamint a Ptk. 3:43§ (1) bekezdésébe foglaltak szerint az Alapító ezúton véglegesen dönt az Universitas Service Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak az Ecotech Műszaki és Felnőttképzési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságba történő beolvadásáról.