TRAIN THE TRAINERS

Bevezetés

A trénerképzés során a hagyományos oktatási formától eltérő módszertani felkészültséggel és képzési struktúrával dolgozó szakember kiképzése a cél.

A trénerek alapvető feladata egy olyan tanulási forma elősegítése, mely nagymértékben eltér a megszokott, klasszikus, frontális oktatási formától. A tréningfoglalkozások alapját az élményszerű, tapasztaláson alapuló folyamatok adják. A tréner feladata, hogy a csoportfolyamatok irányításával, felhasználásával elérje a résztvevőknél a kívánt eredményt. Ezen eredmény megvalósítása elvárásokat támaszt a tréner elé tudás, készség és képességszinten egyaránt.

A fejlesztés fókusza a résztvevők eddig elért személyes készségszintjéről való továbblépés mindenki számára egyéni úton a csoport segítségével. Fontos, hogy a cél a készségfejlesztés, nem pedig a lexikai tudás résztvevőnkénti maximalizálása. A készségfejlesztés egyik eszköze a csoporthatások kezelése, az élmények mikroszintű elemzése.

A fejlesztő folyamatokat irányító tréner személyisége sokkal inkább kulcstényezője a hatékonyságnak, mint a hagyományos típusú tanulási helyzetben. A szociálisan kompetens személyiség, a partneri helyzet biztosítása és fenntartása, a mélyebb, belső szintekre való hangolódás képessége, a motiválás mind olyan szükséges feltételek, amelyek nélkül ez a helyzet ahhoz hasonlóan nem működik, mintha tárgyra vonatkozó kompetenciák hiányoznának. A hatékony tréneri magatartás és attitűdök egy olyan sajátos filozófiai megközelítést és emberképet feltételeznek, ami a poroszos gyökerekkel rendelkező magyar iskolarendszerben nem, vagy csak ritkán és esetlegesen jellemezte a képzéssel foglalkozók mentalitását, a hallgatókhoz és magához a tanulási folyamathoz való viszonyát.

Képzési programunk célja olyan szakemberek felkészítése, akik képesek a tréneri szerepmegvalósításra (prezentációs technikák, kérdezéstechnika), akik járatosak a csoportdinamikai sajátosságokban, és önállóan képesek előkészíteni, megszervezni és lebonyolítani egy tréningprogramot.

Tréner képzés, kezdő modul

A forgatókönyv alapját a tapasztaláson alapuló, tevékenységközpontú készségfejlesztés adja. Mindkét modul meghatározó módszertani eleme a csoportos feladatok és visszajelzések kivitelezése. A fejlesztés fókuszai a nyilvános szereplés hatékonyságára, a módszertani felkészültség tapasztaláson alapuló megvalósítására irányulnak. A forgatókönyv olyan keretfeltételeket határoz meg, melyek a kívánt célok elérését segítik.

Várható eredmények:

  A hiteles tréneri szerep megvalósítása.

  A hatékony kommunikációs folyamatok kialakítása, és az önkifejezés.

  Az interperszonális készségek dinamikus alkalmazása.

  A módszertani kompetenciák helyzetfüggő alkalmazása.

  Eredményes prezentáció összeállítása és megtartása.

  Csoportdinamikai folyamatok és csoportszerepek azonosítása.

  A csoport védekező mechanizmusainak kezelése.

  Egy csoport tréningfolyamaton való végigvezetése, képzése.

  Tréningek megtervezése és megtartása.

Tréner képzés, haladó modul

A képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik valamilyen formában egyének, csoportok képzésével, informálásával és/vagy irányításával foglalkoznak. Emellett hasznos lehet mindazoknak, akik szeretnének a mindennapi életben hatékonyabban fellépni, jobb kommunikációs és empatikus képességeket fejleszteni, kialakítani önmagukban a belső integritást és a pozitív világszemléletet, csökkenteni a stresszt.

  Leendő és már gyakorló trénereknek alapos felkészítést biztosít a tréning alapgondolatának megfogalmazásától egészen a tréning lebonyolítását követő utánkövetésig, így a két modul tartalmában mind a kezdő, mind a tapasztalt trénerek bőven találnak olyan tartalmakat, melyek a hatékonyságuk növelését segíti elő.

  A szervezet bármely szintjén található, vezetői pozícióban lévők számára. Azoknak, akik olyan alapvető készségeket és képességeket szeretnének fejleszteni, melyek elősegítik vezetői tevékenységüket, mint például az ösztönzőerő, empátia, meggyőzőerő, katalizáló képesség vagy a csapatmunkára és együttműködésre való képesség, szükség esetén a politikai tudatosság, a csoportfolyamatok átlátása, irányítása stb.

  A HR területen dolgozóknak munkakörükből adódóan rendszeresen kell egyénekkel és csoportokkal foglalkozniuk, nem beszélve a folyamatos képzési feladatok elvégzéséről. Ezen képzés során olyan hatékony módszerekkel ismerkedhetnek meg, melyek elősegítik a hatékonyságukat és sikerességüket.

Várható eredmények:

  Kommunikációs jártasságok hatékonyabb alkalmazása.

  Érzelmi intelligencia tréningek szervezése.

  Az érzelmileg intelligens tréner sajátosságainak megvalósítása, a saját és a csoport hatékonyságának növelése.

  Az AI dinamikus, helyzetfüggő alkalmazása.

  Pozitív gondolkodásmód és irányítás megvalósítása.

  A valóságészlelés egyén és helyzetfüggő értelmezése.