Beszámoló 2009

Összefoglaló jelentés

UNIVERSITAS Service Közhasznú Nonprofit Kft. 2009.évi tevékenységéről

A Dunaújvárosi Főiskola (DF) 2006.május16.-i létesítő okirattal a Főiskola működésével kapcsolatos oktatási feladatok elősegítéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, fejlesztése és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására érdekében létrehozta a Universitas Service Közhasznú Társaságot. A Gt változás alapján a társaság neve 2007.07.30-tól UNIVERSITAS Service Közhasznú Nonprofit Kft.
A felek együttműködésének és a Kft cél szerinti feladatainak ellátása érdekében a Főiskola biztosítja a Kft. cégszerű működéséhez szükséges (székhelyként bejegyzésre került) irodahelyiségét, valamint a helység infrastrukturális ellátottságát.

A Kft az Oktatási Központ Szolgáltatási Szerződésben meghatározott Üzemeltetési Feladatainak teljes körű ellátására megállapodást kötött a STRABAG Oktatási PPP-vel, mint Szolgáltatóval és üzemeltetési megállapodás keretében vállalta 2006. évtől 20 éves időtartamra az Oktatási Központ (Campus), 2007. évtől a Dunaújváros, Dózsa György út 35.-37. Kollégiumok üzemeltetését.
A szerződés keretében üzemeltetésre leltárral átvett tárgyi és egyéb berendezési, felszerelési és fogyóeszközöket a Kft Főiskola intézményeinek használatába adta, a szerződésben foglalt monitoring tevékenységgel ellenőrzött közhasznú üzemeltetési tevékenységet elvégezte.

2008. március 01.-től az M1 épület üzemeltetése indult el, 2008. november 26-án műszaki átvételre került a Szabadidőközpont épülete a PPP program keretében. 2009 júliusában átadásra került az új étterem, melyet 2009. szeptemberétől kezdődő tanévben bérlő hasznosít. 2009 novemberétől a Dózsa György Út 35.sz Kollégium épületében a levelező hallgatók és a Főiskolán megrendezendő rendezvények magas színvonalú kiszolgálása érdekében 90 férőhelyes (38 szoba )hotel szolgáltatás kialakítását kezdtük meg. A mérlegzárásig ennek engedélyeztetése megtörtént.
A Kft és a Főiskola a szolgáltatási időtartam alatt közös leltári nyilvántartó és összehangolt monitoring rendszert alkalmaz.

Az együttműködés során az egyes intézmények vonatkozásában a Kft, mint tárgyi, mint emberi erőforrás biztosításával, valamint költségfinanszírozással és pénzügyi támogatással segítette elő a Főiskola oktatási tevékenységét és infrastrukturális fejlesztéseit. 2009-ben közreműködött a DUF ,,A” épület korszerű átalakításában.

Az emberi erőforrás biztosítása során felek munkavállalói adott intézmény területén közösen együttműködtek a DF intézményrendszer infrastrukturális üzemeltetésének költség hatékony megoldása érdekében. A feladat teljesítése során összehangolták, mind az irányítási, mind a tárgyi és egyéb eszközök biztosítására irányuló döntési mechanizmusukat és feltételeiket.

A Főiskola és a Kft közérdekű célja és közös érdeke, hogy a korszerű létesítményekben együttműködjenek az oktatás, és kutatás-fejlesztés területén elősegítsék a mérnöki, informatikai, közgazdasági, menedzseri és kommunikáció szakos hallgatók elméleti és gyakorlati felkészülését. 2007. évben a kommunikáció szakos hallgatók gyakorlati továbbképzése érdekében 100%-os részesedést szerzett a Pentafon Kft-ben és az óta folyamatosan működteti, biztosítja a szükséges pénzügyi forrást a Rádió 24 rádióadó fenntartásához.

A Kft közhasznú tevékenysége ellátása során a 2009 évben is közreműködött:
A Dunaújvárosi Főiskola Főiskolai Napok, Gólyabál, Diplomaátadó rendezvényének megszervezésében és lebonyolításában
vezetői információs rendszerének működtetésében
oktatási tevékenység elősegítése érdekében pályázatok és egyéb oktatási segédanyagok elkészítésében
A DF regionális és országos ismertségének elérése érdekében tájékoztató, figyelemfelhívó, PR tevékenység ellátása érdekében rádió üzemeltetése
A DF minőségügyi rendszerének működtetésében közreműködés

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Összes közhasznú tevékenység bevétele 254148 423891
Vállalkozási tevékenység bevétele 10 941
Személyi jellegű ráfordítások 31294 34242
Bérköltség 11485 18445
Megbízási díjak 6502 2448
Tiszteletdíjak 700 780
Személyi jellegű egyéb költségek 6688 6354
Személyi jellegű költségek közterhei 5919 6215
Anyagjellegű ráfordítások 151556 191945
Értékcsökkenési leírás 2263 8015
Egyéb költségek, ráfordítások 6677 12089
A szervezet által nyújtott támogatások, végl.pénzeszk. 45000 93130
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS 236790 339421

Dunaújváros,2010-05-04
UNIVERSITAS SERVICE KHT képviselője

Letöltés