Beszámoló 2007

Az Universitas Service Közhasznú Társaság 2007. évi közhasznú jelentése

1. A közhasznú társaság 2007. évi közhasznú tevékenységéből származó bevétel: 211.596 e Ft.
2. A közhasznú társaság 2007. évi közhasznú tevékenységének ráfordításai: 187.848 e Ft.
3. A közhasznú társaság 2007. évi közhasznú eredménye: 23.317 e Ft.
4. A közhasznú társaság 2007. évi mérleg főösszege: 71.844 e Ft.

Dunaújváros, 2008. május 31.

Univesitas Service Kht