Beszámoló 2006

Az Universitas Service Közhasznú Társaság 2006. évi közhasznú jelentése

1. A közhasznú társaság 2006. évi közhasznú tevékenységéből származó bevétel: 56.137e Ft.
2. A közhasznú társaság 2006. évi közhasznú tevékenységének ráfordításai: 54.733e Ft.
3. A közhasznú társaság 2006. évi közhasznú eredménye: 1.405e Ft.
4. A közhasznú társaság 2006. évi mérleg főösszege: 40.356e Ft.

Dunaújváros, 2007. május 2.

Univesitas Service Kht.